BLOG


Artykuły dotyczące ochrony zdrowia przed szkodliwym działaniem fal elektromagnetycznych (e-smogiem),
informacje z dziedziny medycyny informacyjnej i energetycznej wspomagające procesy zdrowotne.

MEDYCYNA HOLOPATYCZNA – MEDYCYNA HOLISTYCZNA DLA CAŁEGO CZŁOWIEKA

sie 17, 2016 | E-smog, Holopatia

    MEDYCYNA HOLOPATYCZNA to zróżnicowana perspektywa postrzegania
i zróżnicowana możliwość pomocy.

Komputerowe urządzenie o nazwie QuintStation jest nierozerwalnie związane
z nowym, uniwersalnym systemem aplikacji o nazwie Holopatia.
Ta najnowsza metoda niesienia pomocy człowiekowi XXI wieku otwiera nowe perspektywy terapii informacyjnej:
– Holopatia umożliwia analizę patogenów oraz poziomu stresu z pomocą komputera QuintStation.
– Holopatia umożliwia odczytywanie symptomów jako cennych informacji.
– Umożliwia zajrzenie przez i za zasłonę objawów i stwierdzenie jakie energetyczne, krzyżowe połączenia istnieją między narządami a blokami reakcji psychologicznych lub środowiskowych.
– Spójny system holopatyczny gwarantuje, że nic ważnego nie zostanie przeoczone.
– Holopatia ułatwia wygenerowanie odpowiedniego, indywidualnego, energetycznego bilansu na podstawie wyników testu jednym kliknięciem myszy.
HOLOPATIA to szeroki zakresu wskazań, z cennym, wbudowanym specjalnym know-how* i przy stosunkowo niewielkim wysiłku.

*) Ten ang. termin oznacza pakiet informacji praktycznych, wynikających
z doświadczenia i przeprowadzonych testów o istotnym i określonym charakterze (w tym wypadku są to austriacki lekarz dr n. med Christian Steiner i wyszkoleni przez niego w Unii Europejskiej lekarze i terapeuci).

DLACZEGO HOLOPATIA?

– Dlatego bo ludzkość nękana jest plagami XXI wieku

 

 

– W XXI wieku mnożą się przewlekłe choroby, które są trudne do wyleczenia. Doświadczeni terapeuci zauważają, że nawet sprawdzone metody alternatywne, które do niedawna działały dobrze, są coraz mniej skuteczne.
– Zgodnie z doświadczeniem holopatii przyczyną tej oporności na leczenie są blokady w systemie regulacyjnym, które są wywoływane przez złożony pakiet znanego już i nowego zanieczyszczenia środowiska, e-smogu i stresu psychicznego. Analiza energetyczna i terapia holopatyczna mają na celu identyfikację związanych z tym stanem rzeczy blokad i zrównoważenie ich energetycznie, a tym samym zmniejszenie przewlekłej reakcji na stres.
– Poniżej słów kilka na temat rezystancji na wszelkiego rodzaju akademickie jak i komplementarne terapie.

WYZWANIE: ODPORNOŚĆ I / LUB OPORNOŚĆ NA TERAPIĘ

Wyzwaniem dla każdego terapeuty jest oporność lub “odporność” na leczenie.
– W ostatnich latach choroby przewlekłe szybko się “mnożą” i stają się coraz trudniejsze do leczenia.
– Na ten stan rzeczy wskazuje nie tylko codzienne, praktyczne doświadczenie terapeutów, ale także rosnące z dnia na dzień zapotrzebowanie na leki (niestety także psychotropowe) w krajach uprzemysłowionych co w rezultacie jaskrawo okazało się reakcji na ograniczenie wolności po ogłoszeniu przez WHO pandemii.
Niestety ludzie XXI wieku potrzebują znacznie więcej leków niż byłoby to uzasadnione wzrostem średniej długości życia…
– Czy pan, panie doktorze także już to wyczuwa?
– Pacjentki są ogromnie obciążone wręcz niewiarygodną różnorodnością patogenów i toksyn środowiskowych (metale ciężkie i lekkie, radionuklidy, grzyby, nadmierne zakwaszenie, wszechobecny elektrosmog, wirusy (także zmutowane ręka ludzką pasożyty…).
– Terapeuta już nie wie, od czego zacząć udzielenie pomocy słabnącym przed jego oczami pacjentom.
– Wielu pacjentów i terapeutów wykazuje objawy przewlekłego długotrwałego stresu (CFS), Burn out stan stan wypalenia, wyczerpania, melancholii, depresji, stałego napięcia…)
– Pacjentki skarżą się na niejasne, przewlekłe dolegliwości, często bez odpowiednich wyników klinicznych.
– Alergie i procesy autoimmunologiczne nasilają się w niespotykanym dotąd stopniu…
– Pacjenci stają się coraz bardziej sztywni. Nie reagują już, lub tylko niewłaściwie, na regulacyjne procedury medyczne (np. akupunkturę, homeopatię, biorezonans), które stanowczo pomagały zaledwie kilka lat temu.
To wskazuje na fakt, że nie istnieją trwałe sukcesy w leczeniu, a coraz więcej symptomów jest po prostu przesuwanych co nie prowadzi do procesu samopoznania i uzdrowienia od wewnątrz przez Wewnętrznego Lekarza.
– Praca ze skrajnie zablokowanymi i niskoenergetycznymi pacjentami nastawionymi li tylko na zewnętrzny świat (zakładając, że takowy istnieje) staje się coraz bardziej forsowna i wyczerpująca.
– Jako terapeuta musisz wykorzystywać coraz więcej własnej energii, aby przejść dalej w niesieniu pomocy.
W rezultacie: zmęczenie i ryzyko wypalenia zawodowego (burn out) nie tylko
u pacjenta, ale także u terapeuty.
– Wraz z rosnącym otwarciem rynku (!) opieki zdrowotnej pacjenci nie budząc się duchowo stają się coraz bardziej wymagający: Oczekują sukcesu (wyrobili w sobie tak zwaną „mentalność naprawy”), a zarazem poddają się duchowi czasu
i wywierają rosnącą presję finansową na terapeutę.
– Gdy ten proponuje nisko energetycznemu, jeszcze niedojrzałemu duchowo pacjentowi zmianę nastawienia do życia i do samego siebie, czyli aktywną inicjatywę – świadome dbanie o własny stan samopoczucia i zdrowia zamiast pasywnej mentalności naprawy jego stanu zdrowia od zewnątrz – pacjent taki irytuje się i mówi wprost: to jest twoja rola jako lekarza, jako terapeuty żebyś naprawił to, co mi się zepsuło. Ja jestem ubezpieczony na zdrowie.
STRES ŚRODOWISKOWY>>>, STRES PSYCHOSPOŁECZNY>>> WYPALANIE

– Według jednogłośnej opinii większości holistycznych lekarzy, wzrost przewlekłych problemów nie jest oparty na indywidualnych, oddzielnych przyczynach, ale raczej na złożonej sieci wzajemnie wzmacniających się sytuacji stresowych ze strony środowiska i z powodu działania patogenów, w połączeniu ze wzrostem stresu psychospołecznego. Zaiste – chorobotwórcza mieszanka.
Negatywne wpływy środowiska nie tylko, że są coraz intensywniejsze z roku na rok, ale również zmieniają się jakościowo.
>>Od elektrosmogu>> metali ciężkich i >>radionuklidów>> po koktajle pestycydów w żywności do nowych patogenów; to długa lista toksyn i czynników stresowych, zaś to stanowi wyzwanie dla naszego układu odpornościowego, aby poradzić sobie z czymś całkowicie nieznanym, z czymś, czego nigdy nie doświadczano w drodze ewolucji człowieka. Oto “ucisk jakiego nie było od początku” – aby tu znowu zacytować Chrystusa – ucisk jakiego nie znano od założenia świata na tej planecie.
ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU UZDRAWIAJĄCEJ ENERGII PROWADZĄ DO SCHORZEŃ NARZĄDÓW
– Zgodnie z odkryciami medycyny energetycznej zrównoważony system energetyczny jest niezbędnym warunkiem do prawidłowego reagowania organizmu na stres. Jeśli system energetyczny jest upośledzony – w medycynie energetycznej mówi się również o „blokadach” i „przeszkodach terapeutycznych” – naturalna praca organizmu nie może już działać poprawnie. Otwiera to drzwi do wielu chorób i dolegliwości, mogą wystąpić zaburzenia narządów, oporność na leczenie i objaw “wędrującego w organizmie symptomu”.
– Nawiasem mówiąc, te relacje nie są wiedzą zdobytą li tylko z pola holopatycznej medycyny, lecz znane są z Tradycjonalnej Medycyny Chińskiej (TCM), która opracowała energetyczne modele przepływu energii Qi i są obecnie uważane za wiarygodną wiedzę w naturopatii.
– Na tej wiedzy opierają się regulacyjne terapie, które odgrywają coraz ważniejszą rolę w medycynie komplementarnej.
CELEM TERAPII HOLOPATYCZNEJ JEST ODIZOLOWANIE GŁÓWNEJ CHRONICZNEJ REAKCJI NA STRES

tu “RUCHOMY DIAGRAM”

– Zgodnie z wiedzą zdobytą na drodze medycyny holopatycznej przyczyną każdej (przewlekłej) choroby jest permanentna wewnętrzna reakcja na stres, stale “karmiona” (czytaj zasilana) nową “pożywką” mieszanką składającą się z zanieczyszczeń środowiskowych, patogenów (także tych zmutowanych w laboratoriach “dziełami rąk ludzkich”), plus impulsami stresu endogennego
i egzogennego (jak m.in. WiFi, 4G, 5G etc.)
– W zależności od usposobienia ta reakcja stresowa może wpływać na różne choroby narządów.
– Tak długo, jak długo utrzymuje się reakcja stresowa, każda metoda terapii odnosząca się li tylko do narządów nie sięga wystarczająco głęboko, a zatem często nie może prowadzić do uzdrowienia przyczynowego.
– Natomiast strategia holopatycznego postępowania polega na wycofaniu wyżej wymienionej “mieszanki paliwa” z przewlekłej, wewnętrznej reakcji na stres, a tym samym uwolnieniu własnych zdolności samoleczenia organizmu i zlikwidowaniu blokad w systemie swobodnego przepływu energii.

NOTA PRAWNA

– Holopatia – dalszy rozwój biorezonansu jest formą biofizycznej terapii wibracyjnej. – Rolą tej gałęzi terapii jest zrównoważenie układu energetycznego organizmu – czyli tego, co Chińczycy nazywali „Qi” – w celu zlikwidowania blokad, udrożnienia meridianów dla swobodnego przepływu uzdrawiającej energii, a tym samym wzmocnienia uzdrowienia od wewnątrz po przeprowadzeniu testów, badania biofizycznego, a następnie zastosowanie niskoenergetycznych widm (energetycznych wzorców) substancji elektromagnetycznych.
– W holopatycznej praktyce osiągnięto przekonujący sukces w szerokim zakresie zastosowań i od 1994 r.
– Zebrano pozytywne raporty dotyczące holopatii, lecz mimo przedłożenia ich, podobnie jak wszystkie regulacyjne procedury medyczne (np. akupunktura, homeopatia, biorezonans, kinezjologia, osteopatia, terapia czaszkowo-krzyżowa itp. ) – są odrzucane i uparcie nieuznane “naukowo”.
FUNDAMENTEM HOLOPATYCZNEJ MEDYCYNY JEST MEDYCYNA ENERGETYCZNA

CZYM JEST MEDYCYNA ENERGETYCZNA ?

– Medycyna energetyczna jest formą diagnozy i terapii opartą na hipotezie, że organizm jest kontrolowany nie tylko przez procesy biochemiczne, ale także przez procesy biofizyczne, które w medycynie są ogólnie nazywane Vis vitalis czyli energią życia (“Qi” u Chińczyków, Ruach haKodesz u Żydów, Prana Hindusów, orgon Wilhelma Reicha, biony Rychnowskiego >>> wszystko to = Wewnętrzny Uzdrowiciel i Zbawiciel.
Medycyna energetyczna opiera się na starożytnej wiedzy, a mianowicie, że ta ENERGIA JEST i kieruje się prawami (zasadami znanymi w TMC, w klasycznej akupunkturze); zmiany w swobodnej cyrkulacji Qi można wykryć i wskazać na zaburzenia, a wreszcie, ukierunkowana terapia polegająca na korygowaniu tych energetycznych przesunięć poprawia spowodowane z nimi zaburzenia fizyczne lub psychiczne na tyle, że mogą w końcu zniknąć.
– Wprawdzie wraz z upływem tysięcy lat pogłębiło się znacznie doświadczenie medyczne jeśli mowa o regulacji systemu energetycznego (np. z pomocą akupunktury), istnienie tego systemu z perspektywy medycyny akademickiej, konwencjonalne jest odrzucane bo to .
Z klasycznego, medycznego punktu widzenia wszystkie odniesione sukcesy w terapii polegającej na likwidowaniu blokad w systemie energetycznym wszystkich energetycznych metod medycznych można przypisać jedynie “przypadkowi”, “efektowi placebo” i/lub może to być wynik nieświadomej, pozytywnej relacji terapeuty z pacjentem.
– Tu nasuwa się pytanie: Czy trzymający się konwencji medyk nie dba o stworzenie pozytywnej relacji ze swoimi pacjentami, a jeśli nie – to dlaczego?!
– Z tej “naukowej” przyczyny, medycyna akademicka uznaje wszystkie energetyczne i informacyjne metody leczenia, takie jak akupunktura (mimo iż TMC została już uznana przez WHO), homeopatia dra Hahnemanna, elektroakupunktura dra Volla, a tym samym holopatia dra Christiana Steinera za nienaukowe.
– Setki, ba tysiące lekarzy i terapeutów praktykujących komplementarnie w/w terapeutyczne metody energetyczne nazywani są w kręgach twardogłowych biomaterialistów “błądzącymi kolegami po fachu.”, a same metody pochodzą
“z pogranicza nauki akademickiej” – czyżby nieświadomie przyznając, że akademia jest ograniczona?
– Jeżeli tak, to już nie potrwa długo, a odwrócą się role i medycyna konwencjonalna zostanie uznana za dziedzinę komplementarną jako że holopatia nie konkuruje
z akademią na tej planecie.

DZIEDZINY MEDYCYNY ENERGETYCZNEJ

Główne gałęzie medycyny energetycznej to:
– Klasyczna akupunktura
– Masaż akupunkturowy,
– Shiatsu.
– Reiki,
– Terapia Bowena i powiązane metody
– Homeopatia
– Elektroakupunktura wg. Volla
– Biorezonans
– Kinezjologia
– Poszczególne dyscypliny energetycznej medycyny w Europie obejmują tysiące terapeutów, z których każdy jest członkiem jednego z wielu specjalistycznych stowarzyszeń. Tu dalsze informacje na temat medycyny energetycznej m.in:
http://www.daembe.de/ lub: https://dgeim.de/

WARTOŚĆ NAUKOWA MEDYCYNY ENERGETYCZNEJ

Obecnie akademicki establishment nie jest zainteresowany (innymi słowy nie życzy sobie poszerzyć horyzontu swojej świadomości) prowadzić niekwestionowanych badań klinicznych nad ludzkim systemem energetycznym.
[[https://pl.qwe.wiki/wiki/Tavistock_Institute]
– Jednak coraz więcej naukowców na całym świecie prowadzi podstawowe badania dotyczące mechanizmów działania i modeli energetycznych procesów medycznych. W rezultacie dostępnych jest już coraz więcej publikacji i fachowej, specjalistycznej literatury. Czasy się zmieniają bowiem my jako ludzkość zmieniamy nasze nastawienie do życia, którego formami jesteśmy i świadomie, poszerzamy wiedzę o nas samych bowiem sama wiedza kliniczna już nie zadowala człowieka XXI wieku.
– W czerwcu 2005 r. Amerykańskie Narodowe Centrum Medycyny Uzupełniającej
(NCCAM) ogłosiło, że medycyna energetyczna jest piątą z kolei ważną dziedziną medycyny komplementarnej. https://www.nccih.nih.gov/
– Dotychczasowe wyniki badań sugerują między innymi następujące rozpoznania:
– Ciało ludzkie zawiera (układ) system energetyczny, który jest reprezentowany między innymi przez meridiany akupunktury.
Ten energetyczny system reaguje na wpływy elektromagnetyczne o wyjątkowo niskiej intensywności (natężeniu) i w ten sposób jest w stanie uruchomić mechanizmy fizjologicznej regulacji.
– Układ energetyczny może różnie reagować na różne wzorce częstotliwości elektromagnetycznej.
– Reakcja ta może być między innymi wykorzystywana do znajdowania obciążeń
w systemie energetycznym (określanych jako analiza energetyczna w medycynie holopatycznej służącej w celu korygowania zaburzeń (określanych jako postępowanie (zabieg) energetyczny.
– Jak wiadomo możliwe jest nanoszenie wzorców częstotliwości elektromagnetycznej na substancje nośne (jak np. ciecze* a nawet substancje stałe), a tym samym zmienianie ich jakości energetycznej.
Systematyka, rozwiązania i urządzenia holopatyczne austriackiej firmy “Quint Systeme” oparte są na tych rozpoznaniach.
– Przekazywanie niskoenergetycznych wzorów częstotliwości elektromagnetycznej do celów diagnostycznych i / lub terapeutycznych jest również podwaliną medycyny informacyjnej.
– Pojęcia „medycyna energetyczna” i „medycyna informacyjna” nastawione są zatem na ten sam cel, a mianowicie są formą terapii, w której układ regulacyjny organizmu jest wspierany impulsami energii / informacjami, słabymi wzorcami częstotliwości natury elektromagnetycznej.
– Terminy “medycyna energetyczna” i “medycyna informacyjna” są zatem często używane zamiennie.
*) Potwierdziły to prace odrzucane ex cathedra przez biomaterialistyczny establishment np. takich uczonych jak Francuz Jacques Benveniste, Japończyk Masaru Emoto, Rosjanin S.Zenin, Austriak Ch. Steiner.

CO DOKŁADNIE ROZUMIEMY W HOLOPATII POSŁUGUJĄC SIĘ POJĘCIAMI „ANALIZA ENERGETYCZNA” I “TERAPIA”?

– Jak już opisano, holopatia opiera się na założeniu, że na system energetyczny organizmu mogą mieć wpływ pewne elektromagnetyczne informacje
w szczególności widma drgań substancji.
– Jest niekwestionowanym faktem naukowym, że każda substancja stale emituje tak zwany termiczny szum.
– Zgodnie z zasadami medycyny energetycznej ten szum zawiera również informacje specyficzne dla substancji, na które reaguje układ energetyczny organizmu.
– Austriacka firma QuintSysteme jako pierwsza na świecie opracowała holopatyczną procedurę, za pomocą której te specyficzne dla substancji widma szumu mogą być cyfrowo przechowywane w komputerowej bazie danych i – jeśli to konieczne – przekazywane pacjentowi.
– W celu przeprowadzenia energetycznej analizy różne widma (spektra) substancji są przekazywane klientowi na podstawie testu, aby dowiedzieć się, czy i jak reaguje na nie jego energetyczny system.
Spowoduje to utworzenie listy widm (Quint Spectrum) substancji odpowiednich dla danego pacjenta.
– W terapii energetycznej / informacyjnej – w oparciu o wyniki analizy – odpowiednie widma z bazy danych substancji są łączone zgodnie z określonym systemem i przekazywane pacjentowi.
– Zgodnie z wiedzą bazującą na doświadczeniach holopatów (lekarzy i terapeutów) można pozytywnie wpływać na zaburzenia w systemie energetycznym i aktywować własne zdolności samoleczenia organizmu.

Inne artykuły z naszego bloga: