O NAS


Producent urządzeń wspomagających zdrowie
oraz kompensujących szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego tzw. e-smog

O JEDYNEJ W SWOIM RODZAJU FIRMIE “QUINTSYSTEME”
i O PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZANIACH HOLOPATYCZNYCH
DLA TERAPEUTÓW XX / XXI WIEKU

Inż. inform.  Klaus Dillinger (po lewej)  – Dr. n.med Christian Steiner (po prawej)

 Od 1994 roku, Firma QuintSysteme rozwija, produkuje i sprzedaje wysokiej jakości, techniczne i medyczne, innowacyjne urządzenia elektroniczne i oprogramowanie niezbędne dla terapeutów praktykujących regulacyjną medycynę.

– Nasz podstawowy model energetyczny – holopatia – postrzega człowieka jako całość, pole energii składające się z umysłu i duszy materialnego ciała.
Model holopatyczny umożliwia zróżnicowane analizy i terapie
– Ta koncepcja jest podstawą zobowiązania naszej firmy do opracowywania produktów spełniających najwyższe wymagania naszych użytkowników i klientów.
Dr. med Christian Steiner († 2016) był jednym z najwybitniejszych holistycznych lekarzy w Austrii i w Niemczech.
– Od początku swojej pracy jako lekarz ogólny w latach 1980 twierdził, że samo konwencjonalne leczenie nie wystarcza wielu jego pacjentom a szczególnie tym cierpiącym z powodu przewlekłych chorób.

Dlatego uzupełnił swoją metodologię leczenia o kilka uzupełniających się kierunków terapeutycznych jak akupunktura, homeopatia, terapia neuronowa i biorezonans po tym, gdy przeszedł wszystkie intensywne szkolenia, lecz mimo iż osiągnął dzięki temu znacznie lepsze wyniki, z których początkowo był bardzo zadowolony, wkrótce zauważył, że te uzupełniające metody działały z czasem coraz gorzej, stawały się coraz mniej skuteczne zaś pacjenci nadal cierpieli z powodu chronicznych schorzeń i stawali się oporni na leczenie.

– Co jest przyczyną tego zjawiska? – zastanawiał się dr Steiner.

Dr. Christian Steiner stwierdził, że były ku temu dwa główne powody:
po pierwsze ilościowe i jakościowe, stale rosnące zanieczyszczenie środowiska pacjenta – przede wszystkim wszechobecny elektrosmog,
a po drugie narastający stres psychospołeczny, którego doświadczają pacjenci obciążeni stałym skażeniem środowiskowymi patogenami.
W takiej sytuacji pacjent nie może czuć się coraz lepiej; odtąd może dziać się tylko coraz gorzej. Rezultat:
– Błędne koło narastającego stresu, rosnącego zanieczyszczenia środowiska i związanych z tym narastających (przewlekłych) chorób narządów przy jednocześnie malejącej tolerancji (odporności) na stres.
– W odpowiedzi na to wyzwanie Christian Steiner zaprojektował całkowicie nową gałąź energetycznej medycyny i informacyjnej, którą nazwał holopatią (gr. holos = całość, patos – odczucie (samopoczucie), opartą na uzupełniających się podejściach, które wcześniej praktykował i właśnie to pozwoliło im przerwać woo błędne koło i położyć kres ciągłej utracie skuteczności metod uzupełniających.

Właśnie w tym czasie poznałem doktora Steinera.
– Przekonujący sukces tej nowej praktyki skłonił go do założenia firmy o nazwie “QuintSysteme” wraz z informatykiem Klausem Dillingerem
w celu opracowania profesjonalnych innowacyjnych, elektronicznych urządzeń i oprogramowania do niezbędnych do praktykowania medycyny holopatycznej.
– Ta współpraca zaowocowała szeroką gamą systemów cyfrowej terapii informacyjnej, z których z dużym powodzeniem korzystają setki lekarzy i naturopatów w kilku europejskich krajach.

CO OZNACZA nazwa „QUINTSYSTEME”?
– Współczesna fizyka zna cztery elementarne, podstawowe siły lub pola: siłę elektromagnetyczną, grawitację oraz siłę jądrową silną i słabą
– Zgodnie z rozumieniem nauk przyrodniczych te cztery siły mogą wyjaśnić wszystkie zjawiska rzeczywistości. Nie tylko pochodzenie kosmosu i procesy zachodzące w nieożywionej przyrodzie, ale także pochodzenie i ewolucję życia oraz ludzkiego umysłu i świadomości…

– Pogląd ten, który pozostaje tylko poglądem, nazywany jest także materialistycznym poglądem na świat, ponieważ zakłada, że wszystko, co istnieje, ostatecznie wywodzi się z materii i czterech elementarnych sił. Jednak

TE CZTERY ZNANE PODSTAWOWE SIŁY NIE MOGĄ WYJAŚNIĆ ZJAWISKA „ŻYCIA”

– Z drugiej strony, staje się coraz bardziej oczywiste, że takie “wyjaśnienie” jest niewystarczające:
– Ewolucja nie jest bezsensownym, losowo kontrolowanym procesem, ale obejmuje kosmiczne plany i doświadczenia zaś biologiczne procesy zachodzące w każdej żywej komórce, a także embriogenezę można w najlepszym razie opisać posługując się materialistycznym światopoglądem, ale w żaden sposób nie można wyjaśnić, bowiem wymagają uporządkowanej siły, która interweniuje w procesach co nanosekundę
i zapewnia, że właściwe reakcje chemiczne zachodzą we właściwej komórce,
we właściwym czasie i we właściwym miejscu.

 

Światopogląd nowej fizyki vs światopoglądowi ortodoksyjnej fizyki

PIĄTE POLE

Musi więc istnieć piąta siła poza czterema znanymi podstawowymi siłami, która dostarcza tych informacji oraz inteligencji.
Jest to właśnie ten pogląd, który reprezentują wybitni przywódcy nowej fizyki (przede wszystkim Burkhard Heim).
– W rezultacie istnieje piąte elementarne pole poza czterowymiarową czasoprzestrzenią, które zmieniając prawdopodobieństwa, kontroluje procesy w czasie i przestrzeni oraz umożliwia złożone procesy, takie jak ŻYCIE.
– Różni naukowcy nadali różne nazwy dla tego piątego, niosącego informacje pola: Heim nazywa je Bios, Rupert Sheldrake Pole Morfogenetyczne, neowitaliści wokół Hansa Driescha Entelechia, Ervin Laszlo PSI a David Bohm Implikowany Porządek; starożytne tradycje Wschodu też wiedziały o istnieniu tej mocy:
Chińczycy nazywali ją Chi, Hindusi Praną, Izraelici Ruach haKodesz Duch Świętości.

– Ponieważ to pole kontroluje wszystkie procesy życiowe, jest ono niezwykle ważne
i istotne dla medycyny.
– Medycyna, która nie chce zaakceptować realiów tej dziedziny (jak dzisiejsza medycyna konwencjonalna, biomaterialistyczna medycyna, siłą rzeczy musi zajmować się tylko powierzchniowo zjawiskiem chorobowym, nie poświęcając swej uwagi wielu przyczynom chorób, a równocześnie tracąc ogromne możliwości terapeutyczne, których potrzebujemy, aby uzupełnić osiągnięcia współczesnej medycyny komplementarnie. Naszą misję na Ziemi widzimy w przeciwdziałaniu powtarzania tego fatalnego błędu na drodze rozwoju i w opowiadaniu się za przezwyciężeniem materialistycznego światopoglądu – nie tylko w akademickiej medycynie.- Dlatego dla naszej firmy wybraliśmy nazwę „QuintSysteme” (łac. „Quintum – „piąte”), bowiem w ten sposób chcemy zakomunikować, jak ważne jest poszerzenie naszego światopoglądu o to właśnie piąte pole i jak ogromne znaczenie ma ten fakt dla medycyny i populacji jako całości ogóle.
– Medycyna holopatyczna (Holopatia) w pełni zintegrowała tę nową wizję świata.
-Podstawowa zasada tej gałęzi medycyny XXI wieku polega na sprzęganiu pewnych informacji o widmach szumu w piątym polu.
– To jest dokładnie t o, co pozwala odkryć i leczyć energetyczne związki za organicznymi objawami.

CO MÓWIĄ NASI KLIENCI

– Nasi użytkownicy na różne sposoby zintegrowali holopatię ze swoimi praktykami- Większość z nich korzysta z pełnego zakresu usług;
jedni specjalizują się w służeniu specjalnym klientom (np. jeśli mowa o Wsparciu zawodowych sportowców), a jeszcze inni poszerzają i uzupełniają swój dotychczasowy repertuar naturopatyczny o specjalne funkcje holopatii e celu likwidowania energetycznych blokad, ale każdy może wskazać na doskonałe wyniki i jest bardzo zadowolony z QuintStation.
Jesteśmy dumni z naszych dobrze znanych referencji:

NIESAMOWITA DOKŁADNOŚĆ

„Od ponad 10 lat preferujemy i praktykujemy medycynę holopatyczną – metodę, która naszym zdaniem stanowi bardzo ważny, dalszy rozwój m.in. w dziedzinie zdigitalizowanej elektroakupunktury.
– Procedura dr Christiana Steinera z Austrii to rzeczywiście świetna, niezawodna i powtarzalna metoda leczenia poprzez punkty akupunkturowe za pomocą zdigitalizowanych substancji.
– Stosując wektoryzację matematyczną, odwołuje się ona do chińskiej teorii pięciu elementów i odpowiednio traktuje pacjenta. Jest w stanie wspierać harmonizację energetyczną w sensie medycyny chińskiej za pomocą zdigitalizowanych substancji i częstotliwości.
–  Dokładność analizy energetycznej za pomocą holopatii jest dla mnie zdumiewająca ”.

Dr. med. Wolf-Dieter Kessler, Arzt – Funktionelle Medizin

Doktor medycyny, Alter Postweg 5, D-26624 Victorbur, T: +49 (4942) 3325, www.dr-kessler.com

QUINT ZAWIERA WSZYSTKO

„Już tam jestem… Robię to, odkąd zacząłem pracować z holopatią.
Po sześciu miesiącach biorezonansu trafiłem na holopatię. Prostota procesu od razu zafascynowała mnie niemal nieskończonymi możliwościami. Prostota obsługi, wspaniała różnorodność użytkowania. Wiele jest z góry określonych, niewiele jest ustalonych. Wszystkie nozody i porównania są przechowywane cyfrowo i mogą być wywoływane i testowane we wszystkich możliwych kombinacjach. Ilekroć spotykam się z jakimikolwiek procesami energetycznymi podczas kursów szkoleniowych, Quint ma to w sobie, gdy chcę przetestować jakąś substancję, Quint ma to w sobie, gdy spotykam się z ideą relacji energetycznych, Quint wziął to pod uwagę.
Quint już tam jest. Nie znam żadnego innego systemu, który w swojej prostocie obsługi oferuje tak złożoną (= kompletną) ofertę jak Quint.
Nie mniej jednak jest otwarta i pozwala mi na rozwinięcie swojego indywidualnego podejścia z mnóstwa możliwości. Szczególnie cenię tę otwartość, bo otwartość oznacza jasność. Jako terapeuta zawsze wiem, co się dzieje i potrafię to zrealizować zgodnie z własnymi pomysłami / intuicją.

Stykamy się z naszymi pacjentami w dysharmonii na poziomie fizycznym i psychicznym. Alergia, niejasne dolegliwości fizyczne, choroba nowotworowa, przewlekła choroba, wyczerpanie fizyczne i wiele innych objawów zwanych “chorobą prowadzą nas do naszych pacjentów. Dzięki holopatii mam okazję dowiedzieć się, które aspekty są ważne z energetycznego punktu widzenia, które są bardziej podrzędne, a które są bardziej priorytetowe. Na podstawie wyniku pomiaru mogę opracować koncepcję terapii dopasowaną do indywidualnego klienta. Planowanie i wdrażanie terapii bez holopatii jest teraz dla mnie nie do pomyślenia ”.

Dr. med. Ortwin Zais, Arzt für Allgemeinmedizin

Doktor medycyny, Trierer Straße 44, D-54411 Hermeskeil T: +49 (6503) 99322

„Gdy zdecydowałem się założyć własną praktykę w 2000 roku, z moim zamiłowaniem do perfekcjonizmu było dla mnie jasne, że chcę pracować tylko z pomocą najlepszego sprzętu i  systemu… i robię to od tamtej pory! Cieszę się każdego dnia,  że wybrałem holopatię.
Nie znam innej metody, za pomocą której mógłbym szybko i skutecznie leczyć dolegliwości fizyczne, a także badać i leczyć ich psychiczne i duchowe aspekty i przyczyny.
Tak właśnie wygląda dla mnie medycyna holistyczna ”

Thorsten Faller, Heilpraktiker

Holoterapeuta, Poststr. 4A, D-67480 Edenkoben/Pfalz, T: +49 (6323) 7040586, www.der-holopath.de

„Już w pierwszych dniach pracy z pomocą  Quintstation i QuintSpectrum odkryłem, że możliwość likwidowania energetycznych  blokad są wręcz niezwykłe. 
– W kilku upartych przypadkach, w których mimo wielokrotnych prób i wszelkich sposobów nie mogłem już znaleźć żadnych blokad, wniknąłem tutaj znacznie głębiej. Po przetestowaniu odpowiednich recept blokad terapia popłynęła bez żadnych problemów ”.
Jörg Heuer, Heilpraktiker

Holoterapeuta, Schulstrasse 2, D-76297 Stutensee, T: +49 (7244) 967320, www.hpheuer.de

– Jestem użytkowniczką programu holopatii od 1994 roku i bycie lekarzem nigdy nie było dla mnie odtąd tak satysfakcjonujące. 

– Moim zdaniem decydującą zaletą tego systemu diagnozy i terapii jest to, że traktuje człowieka jako całość, a nie tylko postrzega ich jako “ciało”.
– Nie chcę zrezygnować z tego rodzaju medycyny! ”

Dr. Karin Freisinger, Ärztin für Allgemeinmedizin

Doktor, Laimgrubengasse 25/12/1A, A-1060 Wien, T: +43 (1) 5869020

MEDYCYNA HOLOPATYCZNA WNOSI I UMOŻLIWIA WIĘCEJ, NIŻ MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ

– W holopatii znalazłem o wiele więcej, niż się spodziewałem gdy zaczynałem.
– Ponieważ nie byłem jeszcze usatysfakcjonowany moimi komplementarnymi metodami medycznymi, szukałem i próbowałem wszystkich poważnych metod energetycznych w poszukiwaniu suplementu. Decyzja o holopatii była dla mnie łatwa – ze względu na sprytne połączenie potężnego urządzenia z przemyślanym oprogramowaniem, ale dopiero po kilku miesiącach zdałem sobie sprawę, jak nieoczekiwanie potężny jest model rozszerzonej energii i opracowana na jego podstawie terapia wektorowa*.
–  Holopatia skłoniła mnie do rezygnacji z mojej ortodoksyjnej praktyki lekarskiej na rzecz mojej dzisiejszej uzupełniającej praktyki lekarskiej w pełnym wymiarze godzin. Zamiast tego, co zaplanowałem ją jako uzupełnienie moich innych metod i holopatia zastąpiła prawie wszystkie dotychczasowe metody leczenia w mojej codziennej praktyce.
– Dzięki holopatii mogę nie tylko przezwyciężyć restrykcyjne myślenie narządowe (tak charakterystyczne dla dzisiejszej medycyny konwencjonalnej), ale naprawdę mogę oferować pomoc holistyczną, czyli zarówno na poziomie organów i regulacji energii, jak i na poziomie psychicznym, emocjonalnym i duchowym.
– Nigdy,  żadną z moich metod nie udało mi się osiągnąć takiego sukcesu dzięki terapii wektorowej* bowiem wielu moich pacjentów cierpi często z powodu długotrwałych i tłumionych  blokad emocjonalnych. Medycyna holopatyczna stwarza optymalne warunki do pozbycia się dolegliwości fizycznych. Dzięki temu mogę oferować moim pacjentom więcej, niż oczekiwali ode mnie.
– Dziś trudno mi wyobrazić  sobie pracę bez holopatii.
Cieszę się, że mogę podzielić się moim entuzjazmem z innymi kolegami!
*)  http://holopatia.blogspot.com/2017/01/holopatia-i-jej-wektory-energetyczne.html

Referenzadresse: Drs. Jelle Straatsma, Arzt für Allgemeinmedizin

het wansink 44, NL-7214AH Epse, / Niederland T: +31 (575) 490543, www.prasanna.nl

ODKRYĆ SIEĆ PRZYCZYN ENERGETYCZNYCH SCHORZENIA

-Dzięki medycynie holopatycznej mam możliwość w wielu przypadkach odkryć złożoną
i indywidualną sieć przyczyn energetycznych choroby. – Oprócz mojego doświadczenia, holopatia oferuje mi również rozwiązania eliminujące te przyczyny.
– Moim zdaniem z pomocą tego programu pacjent w wielu przypadkach otrzymuje niezbędną energię, która pozwala mu odpowiednio radzić sobie z chorobą i jej przyczynami, dzięki czemu można przeniknąć mury represji i letargu,  co daje wgląd w głębię;  jaki potencjał jest w nas i w naszym życiu.
– Holopatia stała się moim zawodowym przeznaczeniem i pasją.

Mag. Peter Grill, Privatinstitut für Salutogenese & Prävention

Dr. Josef Resch-Platz 15A/22, A-1170 Wien, T: +43 (680) 1231064

Prowadzę uzupełniającą praktykę medyczną w Wiedniu.

Jako pierwszy użytkownik mam teraz ponad 20-letnie doświadczenie także na polu medycyny  holopatycznej.
– Zawsze fascynuje mnie to, o ile lepiej terapie medycyny akademickiej i komplementarnej działają
w mojej praktyce, gdy pacjentów można leczyć także wspierając się holopatią.
– Holopatyczne testy i analizy  często udostępniają mi cenne wskazówki konieczne do dalszych działań diagnostycznych i najskuteczniejszych punktów wyjścia dla holistycznych strategii terapeutycznych.
 – W wielu upartych przypadkach uważam, że holopatia wniosła decydujący „impuls” do wyzdrowienia pacjenta.
– Systemy diagnostyki i terapii bioenergetycznej, takie jak holopatia, są obecnie integralną częścią holistycznej praktyki medycznej.

Dr. Gerhard Hubmann, Arzt für Allgemeinmedizin, Akupunktur, Homöopathie

Doktor, In der Klausen 3, A-1230 Wien, T: +43 (1) 8893020, www.medicus-doc.at

WYRAŹNA POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA

– Praktykuję medycynę holopatyczną od 1994 roku. 

Oferuję również coaching, psychokinezjologię i konstelacje rodzinne. Wspieram się holopatią od tak dawna często, ponieważ dzięki temu programowi jestem w stanie szybko stwierdzić u moich klientów, gdzie „pies jest pochowany”.
-W większości przypadków można osiągnąć znaczną poprawę jakości życia poprzez energetyczne równoważenie własnych wibracji organizmu w zaburzeniach fizycznych i emocjonalnych.
– Często dolegliwości znikają całkowicie.
 Moi klienci często zauważają pozytywne zmiany już po pierwszej sesji.

Susanne Lechmann, Energetikerin und Gesundheitsberatung

Björnsongasse 29/5, A-1130 Wien, T: +43 (1) 86522394, http://www.lebenundlachen.at

ODCZUJ ŚWIEŻOŚĆ UZDRAWIAJĄCEJ ENERGII

– “W mojej praktyce od 10 do 20 pacjentów każdego dnia odnosi wyraźne korzyści z holopatii. 

– Holopatia bardzo rozwinęła się na przestrzeni minionych lat. 

– Nie zwalczamy tylko chorobowych objawów, ale sprawdzamy szybko co się za nimi kryje, a mianowicie brak energii i co jest tego przyczyną  psychiczny (stres?, elektrosmog?, blokady?, …). 

– Zanim sam stałem się użytkownikiem holopatii, zawsze czułem się bardzo wyczerpany.
Obecnie tak już nie jest. Podsumowując, moje doświadczenie mogę podsumować następująco: Gdybym jeszcze nie miał urządzenia QuintStation, kupiłbym go od razu, opierając się na aktualnej wiedzy medycznej.  Gdyby urządzenie QuintStation jeszcze nie istniało, musiałbyś go wymyślić! ”

Dr. Peter Zelenay, Arzt

Doktor, St. Georgen-Str. 6, CH-8400 Winterthur, T: +41 (52) 2460303, www.zelenay.ch

Dr. Karl-Dieter Schuldt NIE CHCE PRZEGAPIĆ HOLOPATII

„Dla mnie jako specjalisty chorób wewnętrznych to podnoszące na duchu uczucie, że często konfrontowany z wieloma ciężkimi przypadkami wciąż mogę się poprawić i mieć pozytywny wpływ na jakość życia pacjentów. 

Holopatia wniosła również znaczący wkład w pomyślną realizację mojego marzenia o założeniu prywatnej praktyki holistycznej medycyny. 

– Dla mnie holopatia rozwinęła się w terapię, której nie chcę ani nie mogę przegapić, bowiem bardzo wzbogaciła i wpłynęła na moje życie ”.

Dr. Karl-Dieter Schuldt, Facharzt für innere Medizin

Doktor, Zwieseler Str. 161, D-10318 Berlin, T: +49 (30) 5099076, www.privatpraxis-dr-schuldt-berlin.de

„To, co szczególnie cenię w holopatii, to szybki przegląd ogólnego„ biologicznego ” stanu pacjenta.

Ta metoda oferuje wręcz „matematyczny” układ współrzędnych, który naświetla relacje między poszczególnymi warstwami bytu u ludzi i ukazuje interakcje między tymi poziomami.

– Dzięki łatwej obsłudze „ terapeutyczny ruch” jest zrozumiały zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty na każdym kroku.

– Pomimo całej „matematycznej cyfrowości” holopatia pozostaje kreatywnym, żywym i zorientowanym na pacjenta narzędziem do radzenia sobie z procesami, które przejawiają się organicznie lub psychologicznie – procesami, które można zlokalizować i leczyć posługując się programami pomocą holopatycznymi na odpowiednich poziomach. ”

Dr. Christian Wutzl, Arzt und Osteopath

In der Klausen 3, A-1230 Wien, T: +43 (1) 8657830, www.medicus-doc.at

– „W 1996 roku byłem jednym z pierwszych użytkowników, którzy podjęli pierwsze próby na polu medycyny holopatycznej. Próbowałem i studiowałem… aż do osiągnięcia pożądanych rezultatów. 

Niemniej jednak fascynowały mnie i jeszcze bardziej zainspirowały mnie możliwości tego energetycznego, holistycznego systemu. 

– To był po prostu idealny dodatek do mojej pracy z terapią manualną. – Moim zdaniem podobnie jak wtedy nie było równoważnej opcji, np. Skutecznie leczyć elementarne stany emocjonalne, takie jak strach, agresja, kompleks niższości, zwątpienie, zniewaga lub frustracja oraz ich fizyczne konsekwencje.  -Dzisiaj  holopatia jest dojrzałym owocem medycyny XXI wieku. – Niektórzy lekarze
i psychoterapeuci, z którymi współpracuję, potwierdzili to stwierdziwszy, że gdy wracają do gabinetu po sesji holopatycznej, ich pacjenci są znacznie mniej zestresowani.

Christian Wohlgemuth,

Institut Wohlgemuth – Holopathie & Massagen, Jägerstr 26, A-4040 Linz/Urfahr , T: +43 (732) 730415, holopahie-linz.at

FASCYNUJĄCE MOŻLIWOŚCI

„Byłem u boku doktora Christiana Steinera.

Dzięki mojej pracy z ówczesnym partnerem handlowym firmy  “Quintsysteme” – z firmą “Cymatics” mogłem również obserwować  rozwój holopatii.

Obszar mojej działalności obejmował szkolenia, sprzedaż i terapię.

– W ten sposób poznałem wszystkie urządzenia komputerowe aż do „najnowszej wersji Quint Station 525”. Obsługiwałem ten system przez ponad 30 lat w wielu praktykach medycznych i terapeutycznych, a dziś używam go również w mojej własnej praktyce medycyny  energetycznej.

– Bliższe przyjrzenie się różnym innym metodom i systemom pozwoliło mi dokonać merytorycznych porównań .

– Szerokie zastosowanie holopatii i możliwość łączenia jej z wieloma metodami medycznymi i terapeutycznymi do dziś mnie fascynuje i ta fascynacja rośnie wraz z doświadczeniem.

– Dzięki osobiście zaangażowanym lekarzom i terapeutom mogłem przez lata śledzić skuteczne stosowanie holopatii w operacjach szpitalnych.

Zawsze jestem zaskoczony, gdy mogę doświadczyć niezwykłego polepszenia stanu zdrowia pacjenta i ulgi”.

Naturheilpraxis Dagmar Reinig

Hausbachweg 4, D-83242 Reit im Winkl, T: +49 (8640) 98880, http://holosana.de

Oficjalne przedstawicielstwo w Polsce

Roman Nacht – Pierwszy polski Holoterapeuta. Wykładowca, autor, tłumacz. Współautor pierwszej na polskim rynku książki na temat najnowszej gałęzi medycyny energetycznej.

Dzięki Romanowi Holopatia została przedstawiona oraz spopularyzowana w Polsce. Jego działania skupiają się na terapiach indywidualnych oraz przekazywanie wiedzy związanej z większą świadomością swojego zdrowia oraz ciała na każdej płaszczyźnie.

Użytkownicy o produktach

Od kilku lat jestem dumną posiadaczką QuintDrink™ oraz QuintStick™ i od tego czasu moje samopoczucie polepszyło się o 100% . Znajomi nawet częściej wpadają na ” dobrą” wodę niż kiedyś na kawę; najbardziej popularna jest woda na relaks!! Ta woda smakuje inaczej – dużo lepiej. Quint Stick chroni mnie już przed negatywnym wpływem fal elektro-magnetycznych sieci komórkowych.

Dziękuję i pozdrawiam

Krystyna

Australia

W kierunku holopatii skierowały mnie dolegliwości mojego syna. Nawiązałem kontakt z Panem Romanem i bezinteresownie uzyskałem wiele cennych wskazowek i źródeł do dalszej indywidualnej analizy.
W toku zgłębiania koncepcji holopatii, zdecydowałem się na zakup QuintDrink dla mojej rodziny wraz z kartą wzmocnienia układu immunologicznego. Od tego momentu minęło już kilka lat i mogę szczerze polecić ten produkt. Używam go codziennie zarówno ja, moja żona jak i czwórka naszych dzieci w wieku od 1 do 7 lat. Czy kupił bym ten produkt u innej osoby? Mało prawdopodobne. Kwestia zaufania do osoby promującej dane rozwiązania czy produkty odgrywa u mnie pierwszorzędną rolę przy decyzji zakupu. A w tym przypadku nie miałem najmniejszych wątpliwości.
Michal F.

Luksemburg

Kupiłam pierwszy QUINT DRINK dwa lata temu. Przyznam, że nie wierzyłam w działanie urządzenia, a kupiłam je za namową znajomych i chyba trochę z ciekawości. Jako, że jestem niecierpliwa, szybko przystąpiłam do testów. Wszystko co piłam poddawałam programowaniu za pomocą QUINT DRINK. Trudno mi określić kiedy nastąpiły zmiany, dlatego, ze działanie jest bardzo delikatne. Pierwsze efekty zauważył mąż. Stwierdził, ze jestem spokojniejsza i jak to określił “łatwiej się ze mną dogadać”. Możliwe, pomyślałam, ale trudno jest samemu oceniać swoje zachowanie, choć gdzieś tam nieśmiało musiałam przyznać, że nie krzyczę już na dzieci tak jak to mi się wcześniej zdarzało. Testowałam jednak dalej i znów kolejnych kilka tygodni zajęło mi odkrycie, że nie bolą mnie już stawy. Nie był to mocny ból, towarzyszył mi jednak od wielu lat i właściwie cały czas. Kiedy zniknął czułam się wręcz dziwnie. Zaznaczam, że w tym czasie nie brałam żadnych leków, ani też nie zmieniłam swojego planu dnia. Teraz to i ja już musiałam przyznać, ze urządzenie ma na mnie dobry wpływ. Od tamtej pory ruszyłam już pełną parą i stosuję QUINT DRINK gdzie tylko mogę. Teraz programuję już napoje całej rodziny. Mąż i dzieci cieszą się dobrym zdrowiem, jednak kiedy latoroślom zdarza się zachorować, imponująco szybko stają na nogi bez podawania zbędnych medykamentów. Wszyscy mamy dużo energii, a praca i wychowywanie dzieci nie wydają się być już tak wyczerpujące i stresujące. Bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć coś, co tak pozytywnie wpływa na kondycję moją i mojej rodziny i zamierzam to stosować już cały czas.

Pozdrawiam Was serdecznie.

Aneta

Polska