BLOG


Artykuły dotyczące ochrony zdrowia przed szkodliwym działaniem fal elektromagnetycznych (e-smogiem),
informacje z dziedziny medycyny informacyjnej i energetycznej wspomagające procesy zdrowotne.

WI-FI, telefony komórkowe, inteligentne liczniki…

cze 18, 2020 | E-smog, Holopatia

WI-FI*, telefony komórkowe, inteligentne liczniki są przyczyną przecieków przez barierę krew-mózg.

Neurochirurg i badacz doktor Leif Salford** przeprowadził szereg badań dotyczących promieniowania radiowego i jego wpływu na mózg. Z rezultatów badań jasno wynika (co potwierdza wcześniejsze oświadczenia wielu innych badaczy na na świecie, że najsłabsze poziomy promieniowania emitowanego przez urządzenia bezprzewodowe wywierają najsilniejszy wpływ na wywołanie przecieku przez barierę krew-mózg.

Doktor Salford wraz ze swoim zespołem prowadził badania od 1988 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Lund, w Szwecji, gdzie poddano 1600 zwierząt doświadczalnych działaniu promieniowania o małym natężeniu. Ich wyniki są zgodne i niepokojące, bowiem okazuje się, że promieniowanie to (także z telefonów komórkowych) wywołuje przecieki przez barierę krew-mózg. Bariera ta stanowi pierwszą linię obrony mózgu przed infekcjami i trującymi substancjami chemicznymi.

Naukowcy z 13 innych laboratoriów z 6-ciu innych państw potwierdzili występowanie tego samego efektu (narazie nie wiadomo do jakich uszkodzeń może to z czasem doprowadzić).

Po dekadach finansowanych przez korporacje stronniczych badań okazuje się, że setki niezależnych recenzowanych badań naukowych dowodzących wyraźne zagrożenie dla zdrowia ze strony bezprzewodowej technologii emitującej promieniowanie w zakresie, który wykorzystują tak zwane “inteligentne liczniki”.

Tymczasem dziesiątki tysięcy ludzi, którzy w swoich mieszkaniach mają zainstalowane “inteligentne liczniki”, cierpią z powodu bezsenności, wysypki, bólów głowy i innych, o wiele poważniejszych schorzeń. Wielu z nich zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. W budynkach mieszkalnych, w których w jednym pomieszczeniu zainstalowane są “inteligentne liczniki” typu 30-plus, zagrożenia są jeszcze większe. Jak dotąd nie prowadzi się długoterminowych badań wpływu na tak wysokiego poziomu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka.

* * * * * * *

Co można zaradzić w tej sytuacji?

To pytanie zadał sobie doktor nauk med. Christian Steiner, twórca medycyny holopatycznej, który tak jak wielu innych lekarzy doszedł do przekonania, że smog elektromagnetyczny zakłóca w znacznej mierze zdolność reagowania układu energetycznego ludzkiego organizmu. Dzięki dokonaniu pomiarów z pomocą techniki Quint (najnowszą metodą medycyny komplementarnej), udało mu się dokładnie opisać i uporządkować ten znacznie obciążający człowieka negatywny wpływ częstotliwości elektromagnetycznych (telefonu komórkowego, komputera, WiFi itp.). Odpowiedzią na zadane powyżej pytanie jest jedyny w swoim rodzaju produkt o nazwie QUINT FILM.

ELEKTROMAGNETYCZNE WZORCE CZĘSTOTLIWOŚCI RÓWNOWAŻĄ ELEKTROMAGNETYCZNY STRES

Holopatia posługuje się w trakcie zabiegu przekazywaniem specjalnych elektromagnetycznych wzorców częstotliwości, które m.in. pomagają ludzkiemu ciału dawać sobie radę z elektromagnetycznym stresem. Doktor Steiner widząc, że pacjenci pozytywnie reagowali na tego rodzaju zabiegi, ulepszył i wypracował tę metodę, lecząc z jej pomocą swoich pacjentów od ponad 18 lat.

Pozostawał jednak pewien problem. Pozytywny rezultat takiego zabiegu utrzymywał się nie długo. Gdy pacjenci wracali do środowiska w którym żyli, znowu powróciła negatywna w swych skutkach reakcja na promieniowanie elektromagnetyczne i objawy wracały.

Z tej przyczyny doktor Steiner pracował nad takim rozwiązaniem, które pozwalałoby mu przekazać doprowadzające do stanu równowagi elektromagnetyczne wzorce także poza jego gabinet.

Poszukiwał materiału nośnego, który mógłby te pozytywne częstotliwości przechowywać przez dłuższy okres czasu. W końcu po długiej serii przeprowadzanych testów z pomocą różnych technik i materiałów udało mu się zmaterializować swoją ideę. Jest to technika (QUINT), z pomocą której pozytywne wzorce elektromagnetyczne można nanieść na specjalnie w tym celu stworzoną folię. Tak oto powstał QUINT FILM.

QUINT FILM nie jest jeszcze jednym “odpromiennikiem” leżącym na półce!

Funkcją tego produktu nie jest ekranowanie szkodliwego dla zdrowia promieniowania, lecz modulowanie bioenergetycznych fal.

W trakcie produkcji zostają naniesione na ten specyficzny materiał energetyczne informacje. Gdy teraz tak „poinformowana” folia (etykietka) dostaje się w pole elektromagnetycznego promieniowania – na przykład naklejona na bateryjkę telefonu komórkowego albo na PC, a więc na źródło szkodliwego promieniowania), wówczas organizm jest w stanie lepiej znieść działanie tych negatywnych fal.

Technologia QUINT, medycyna XXI wieku, została przeegzaminowana przez Internationales Institut für elektromagnetische Verträglichkeitsforschung (IIREC) [Międzynarodowy Instytut Badań nad Kompatybilnością Elektromagnetyczną w Austrii]. Badania przeprowadził znany na tym polu ekspert, doktor Walter Medinger. Raport sporządzony po przeprowadzeniu wielu testów potwierdza, iż  pole elektromagnetyczne wokół telefonu bezprzewodowego, laptopa i komputera zostaje zmienione w chwili wprowadzenia weń folii o nazwie QUINT FILMZmiany w tym polu są fizycznie mierzalne i powtarzalne.

Wniosek:

QUINT FILM redukuje stres egzogenny, czyli obciążające działanie szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Na podstawie wyników tych badań QUINT  FILM został opieczętowany „Pieczęcia Aprobaty” IIREC.

HOLOPATIA NIE JEST DZIEDZINĄ ALTERNATYWNĄ, LECZ KOMPLEMENTARNĄ;

NIE KONKURUJE,

LECZ UZUPEŁNIA POSTĘPOWANIE AKADEMICKIE

QUINT FILM DZIAŁA ODPRĘŻAJĄCO, LIKWIDUJE STRES,

WZMAGA POZYTYWNY PRZEPŁYW ENERGII

 UWAGA:

QUINT FILM nie jest produktem terapeutycznym, lecz optymizującym energetycznie, używanym w celu zminimalizowania negatywnego wpływu szkodliwych pól elektromagnetycznych.

Liczne badania dostarczają nam informacji, które należy traktować z całą powagą i przyjąć do wiadomości. Badania te dotyczą negatywnego oddziaływania impulsów promieniowania elektromagnetycznego. Jak podano powyżej, wyniki tych badań wskazują na fakt, iż efekty uboczne występują także w zakresie promieniowania nie termicznego, a więc już w znacznej mierze poniżej zgodnych z prawem “wartości limitujących”.

Między innymi oprócz wyżej wspomnianego niebezpieczeństwa zwiększonej przepuszczalności bariery krew-mózg zauważono następujące efekty:

– zmiany prądów mózgowych

– zwalnianie hormonów stresu

– naruszona komunikacja komórkowa

– łamliwość pasm DNA

Więcej informacji na ten temat jak i na temat zabiegów holopatycznych

  • optymizujących poziom energetyczny człowieka
  • niwelujących działanie elektromagnetycznego smogu
  • uspokajających chronicznie napięty układ nerwowy
  • wzmacniających system odpornościowy
  • odtruwanie organizmu
  • usuwanie radionuklidów i metali ciężkich

Inne artykuły z naszego bloga: